PROCESI GJYQËSOR CIVIL
Rreth projektit

Rreth projektit

Ligjet shërbejnë për të rregullar marrëdhëniet brenda një shoqërie të caktuar dhe përbëjnë bazën për mënyrën se si ne ndërveprojmë në jetën tonë të përditshme.

Burime dhe dokumente

Burime dhe dokumente

Këtu mund të gjeni burime të tjera informacioni, nëpërmjet publikimeve në fusha të ndryshme si të drejtat e të paraburgosurve, mbrojtja kundër diskriminimit, dhe shembuj dokumentesh të nevojshme për t’ju drejtuar gjykatës.

Fjalorth

Fjalorth

Për një sqarim të disa prej koncepteve juridike të përmendura në këtë faqe referojuni fjalorit.

Lidhje

Lidhje

Nëpërmjet njohligjin.al mund të lidheni gjithashtu me faqe te tjera të dobishme si ato të legjislacionit në fuqi, institucioneve shtetërore që janë në funksion të qytetarit, dhe organizatave të ndryshme.